Datumy

Téma: Bitové operátory a bitová pole

Procvičované učivo: bitové operátory, práce s binárními soubory, union, funkce

Prostudujte si zdrojový kód v připraveném souboru a dopište funkci DATUM maximum(char *nazev). Tato funkce by měla číst datumy (využijte bitové pole DATUM) z binárního souboru nazev a vrátit největší (nejpozdější) datum jako svou návratovou hodnotu.

Typ DATUM můžete také předefinovat jako union výše zmíněného bitového pole a neznáménkového celého čísla, čímž si můžete zjednodušit porovnávání 3 hodnot (rok, měsíc a den) na porovnávání jediné hodnoty. Pozor ovšem na pořadí bitů ve struktuře bitového pole a velikosti typů na konkrétním počítači. Toto řešení je implementačně závislé!

Příklad výstupu:

Nejpozdejsi datum je: 23. 4. 1995

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h, time.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.