Množinové operace

Téma: Bitové operátory a bitová pole

Procvičované učivo: bitové operátory, dynamická alokace paněti, strukturované datové typy, funkce, pole

Prostudujte si zdrojový kód v připraveném souboru a dopište funkce mnozina prunik(mnozina A, mnozina B), mnozina sjednoceni(mnozina A, mnozina B) a mnozina rozdil(mnozina A, mnozina B) pro operace s danými množinami A a B. Pro reprezentaci množin použijte připravený strukturovaný typ mnozina, jehož člen pocet odpovídá počtu možných indexů (tj. počtu prvků univerza) a člen prvky obsahuje posloupnost bitů (rozčleněnou do několika položek typu int tvořících pole), která udává, který prvek patří (bit s hodnotou 1) a který nepatří (hodnota 0) do dané množiny.

Příklad výstupu:

Mnozina A:
3, 5, 32, 33, 34, 36, 37, 69,
Mnozina B:
2, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 65,
Prunik mnozin A a B:
32, 34, 36, 37,
Sjednoceni mnozin A a B:
2, 3, 5, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 65, 69,
Rozdil mnozin A a B:
3, 5, 33, 69,

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.