Čtverec

Téma: Cykly

Procvičované učivo: cykly, aritmetické operátory, operátor přiřazení, operátory porovnání, základní vstup a výstup

Napište v jazyku C program, který vykreslí pomocí znaku "*" na obrazovku čtverec zadané velikosti.

Příklad výstupu:

Zadejte velikost ctverce: 5

*****
*   *
*   *
*   *
*****

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h

Alternativy úlohy: vykreslování obdélníku, pravoúhlého trojúhelníku, ...


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.