Násobilka

Téma: Cykly

Procvičované učivo: cykly, aritmetické operátory, operátor přiřazení, operátory porovnání, základní vstup a výstup

Napište v jazyku C program, který pro zadané číslo vypíše na obrazovku všechny jeho násobky menší nebo rovny číslu 100.

Příklad výstupu:

Zadejte cislo: 7
Nasobky zadaneho cisla: 
 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 
77, 84, 91, 98

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h

Alternativy úlohy: výpis prvních 100 násobků zadaného čísla, možnost specifikovat mezní hodnotu uživatelem


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.