Prvočísla

Téma: Cykly

Procvičované učivo: cykly, aritmetické operátory, operátor přiřazení, operátory porovnání, základní vstup a výstup

Napište v jazyku C program, který vypíše na obrazovku všechna prvočísla menší než 100.

Příklad výstupu:

Prvocisla: 
 2,  3,  5,  7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,
73, 79, 83, 89, 97

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h

Alternativy úlohy: možnost specifikovat mezní hodnotu uživatelem


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.