Spojení textových řetězců

Téma: Dynamická práce s pamětí

Procvičované učivo: dynamická alokace paměti, ukazatele, funkce

Napište v jazyku C funkci char *spojeni(char *t1, char *t2), která vytvoří a vrátí textový řetězec, který vznikne spojením předaných textových řetězců. Ve funkci main pak tuto funkci otestujte...

Příklad výstupu:

Spojeni slov "Ahoj" a "Svete" je "AhojSvete".

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.