Součin matic

Téma: Dynamická vícerozměrná pole

Procvičované učivo: dynamická vícerozměrná pole, funkce, cykly

Napište v jazyku C funkci double **soucin(int m, int n, int o, double **A, double **B), která vypočítá součin matice A o rozměrech mxn a matice B o rozměrech nxo. Funkce vrací alokované dvojrozměrné pole s hodnotami výsledné matice.

Příklad výstupu:

Matice A:
 1  2  3
 4  5  6

Matice B:
 1  0
 2  1
 0 -1

Vysledna matice:
 5 -1
14 -1

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h

Alternativy úlohy: součet matic


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.