Průměr čísel

Téma: Funkce s proměnným počtem parametrů

Procvičované učivo: funkce s proměnným počtem parametrů, cykly, větvení

Napište v jazyku C funkci long double prumer(char* format, ...), která výpočítá aritmetický průměr ze zadaných hodnot různých datových typů. Typy předávaných hodnot jsou určeny pomocí parametru format, který může tvořit libovolná posloupnost znaků odpovídající typům následujících parametrů - znak "i" pro typ int, "d" pro typ double a "l" pro long double.

Příklad použití:

pr = prumer("idld", 1, (double)3, (long double)2, 3.0);
printf("Prumer je %Lf. \n", pr);

Příklad výstupu:

Prumer je 2.25. 

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h, stdarg.h

Alternativy úlohy: Suma čísel


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.