Suma komplexních čísel

Téma: Funkce s proměnným počtem parametrů

Procvičované učivo: funkce s proměnným počtem parametrů, strukturované datové typy, cykly

Napište v jazyku C funkci komplexni suma(int pocet, ...), která výpočítá součet předaných komplexníxh čísel. Počet sčítaných čísel je určen pevným parametrem pocet, za nímž pak ve volání funkce následují hodnoty, které má funkce sčítat. Pro práci s komplexními čísly využijte vámi definovaný strukturovaný datový typ komplexni.

Příklad použití:

komplexni vysledek;
komplexni a = {3.1,-2.3};
komplexni b = {0.5,-3};
komplexni c = {0,1.2};

vysledek = suma(3,a,b,c);
printf("Suma je %g + %gi. \n", vysledek.realna, vysledek.imaginarni);

Příklad výstupu:

Suma je 3.6 + -4.1i.

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h, stdarg.h

Alternativy úlohy: Produkt komplexních čísel


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.