Převody čísel do desitkové soustavy

Téma: Funkce

Procvičované učivo: funkce, práce s textovými řetězci, cykly, větvení, konstrukce složených podmínek

Napište v jazyku C funkci odpovídající deklaraci int do_desitkove(char cislo[], int zaklad), která dané číslo převede do desítkové soustavy. Převáděné číslo je zadáno jako textový řetězec tvořený jednotlivými číslicemi (parametr cislo). Parametr zaklad pak udává hodnotu základu soustavy, ze které převádíme. Pro číslice soustav se základem větším než deset používáme znaky velkých písmen (např. "A" pro číslici s hodnotou 10).

Příklad výstupu:

Cislo A1B v soustave o zakladu 12 
odpovida cislu 1463 v desitkove soustave.

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h, string.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.