Číslice dané soustavy

Téma: Práce s preprocesorem

Procvičované učivo: makra s parametry, podmínkový operátor, logické operátory, operátory porovnání

Napište makro je_cislice(zaklad, znak) pro testování, zda je daný znak (určen argumentem znak) číslicí soustavy s daným zakladem (argument zaklad). Makro je_cislice by mělo korektně fungovat pro základy soustav od 2 do 36 a libovolné znaky. Pro číslice s hodnotou větší než 9 používejte pro jednoduchost pouze velká písmena anglické abecedy.

Příklad použití:

if (je_cislice(8,'8')!=0) printf("Ano\n"); else printf("Ne\n");
if (je_cislice(10+6,'0'+4)!=0) printf("Ano\n"); else printf("Ne\n");
if (je_cislice(30,'@')!=0) printf("Ano\n"); else printf("Ne\n");

Příklad výstupu:

Ne
Ano
Ne

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.