Načtení čísla typu int

Téma: Práce s preprocesorem

Procvičované učivo: makra s parametry, operátor čárka, základní vstup a výstup

Napište makro cti_int(i) pro načtení hodnoty typu int do proměnné i. Výsledná hodnota výrazu v těle makra by také měla odpovídat načtenému číslu.

Tato úloha je převzata z publikace Pavel Herout: Učebnice jazyka C.

Příklad použití:

int j, k;
printf("Zadejte cele cislo: ");
if ((j = cti_int(k)) == 0) printf("nula\n");
else printf("%i %i\n", j,k);

Příklad výstupu:

Zadejte cele cislo: 1
1 1

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.