Součty řádků

Téma: Práce s textovými soubory

Procvičované učivo: práce s textovými soubory, funkce, cykly

Napište v jazyku C funkci int soucty(const char *vstup, const char *vystup), která čte ze vstupního souboru vstup desetinná čísla, počítá součty na jednotlivých řádcích a zapisuje je do výstupního souboru vystup. Na konec výstupního souboru pak navíc vloží sumu všech čísel ve vstupním souboru.

Příklad vstupního souboru:

  7.134   0.5198  2.436   0.9626 
  1.27   1.324   0.9639  1.538   0.4995  
  1.503   4.95   0.3466  
  0.454   2.367   0.6877  9.057   0.1807   1.112 
  4.287   8.675   1.511   0.4296  0.2331   

Pro testování si můžete stáhnout také rozsáhlejší vstupní soubor.

Příklad výstupního souboru:

11.0524
5.5954
6.7996
13.8584
15.1357

Suma: 52.4415

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.