Součty zlomků

Téma: Práce s textovými soubory

Procvičované učivo: práce s textovými soubory, strukturované datové typy, funkce, cykly

Napište v jazyku C funkci zlomek soucet(const char *vstup), která čte ze vstupního textového souboru vstup zlomky (resp. dvojice celých čísel), vypočítává a vrací součet všech zlomků zapsaných ve vstupním souboru. Pro snadnější práci se zlomky si definujte strukturovaný typ zlomek. Výsledný zlomek by měl být upraven do základního tvaru. Vykrácení zlomku do základního tvaru docílíte vydělením čitatele i jmenovatele jejich největším společným dělitelem, který můžete určit například použitím Euklidova algoritmu.

Příklad vstupního souboru:

1 /-8
-14/ 9
1/2
1	/     2

Příklad výstupu:

Soucet je: -49 / 72

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h

Alternativy úlohy: produkt zlomků, suma nebo produkt komplexních čísel


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.