Četnost znaků

Téma: Procvičení učiva I

Procvičované učivo: dynamická alokace paměti, práce s textem, funkce, pole, cykly

Napište v jazyku C funkci int *cetnost(char *text), která určí počet výskytů jednotlivých znaků ve vstupním textovém řetězci text. Funkce pak vrací pole četností znaků, kde i-tý prvek pole odpovídá počtu výskytů i-tého znaku ASCII tabulky. Funkce musí rozpoznávat všechny znaky ASCII tabulky, tedy 256 znaků. Ve funkci main vytvořenou funkci otestujte.

Příklad výstupu:

Vypis cetnosti znaku vyskytujicich se v retezci 
"aaa bb ccc ddd fffeeeshdhdkkay23455" 
(znak:cetnost)

 : 4
2: 1
3: 1
4: 1
5: 2
a: 4
b: 2
c: 3
d: 5
e: 3
f: 3
h: 2
k: 2
s: 1
y: 1

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.