Maticová kalkulačka

Téma: Procvičení učiva II

Procvičované učivo: práce s textovým souborem, celková koncepce programu, dynamická vícerozměrná pole, strukturované datové typy

Napište v jazyku C program pro výpočty libovolných formulí složených z matic (velká písmena anglické abecedy), znamének plus a krát (pro operace sčítání a násobení matic) a závorek. Program bude zadání výpočtu (formuli i matice) načítat ze vstupního textového souboru a výslednou matici ukládat do výstupního textového souboru. Jména vstupního a výstupního souboru (případně cestu k souborům) bude možné specifikovat přímo při spuštění programu z příkazové řádky.

V programu by také měla být zabudována kontrola správnosti načteného zadání a ošetření možných chyb (při otevírání souboru, alokaci paměti a podobně). Program by měl být napsaný přehledně a efektivně - s důrazem na smysluplné rozdělení do několika funkcí a minimum globálně deklarovaných proměnných.

Příklad použití:

./kalkulacka zadani.txt vysledek.txt (OS Linux)

kalkulacka.exe zadani.txt vysledek.txt (OS Windows)

Příklad vstupního souboru:

(A * B)+(C*(A*B))

2 3
1.1 1 2
4 5 6

3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 1 2

2 2
1 2
3 4

Příklad výstupního souboru:

2 4
214.2  92.4 130.6 168.8
487.3 214.6 301.9 389.2

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h, string.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.