Medián čísel v souboru

Téma: Procvičení učiva II

Procvičované učivo: práce s textovým souborem, celková koncepce programu, dynamická práce s pamětí, pole, strukturované datové typy

Napište v jazyku C program, který načte celá čísla z daného textovém souboru a vypíše na obrazovku medián těchto hodnot. Název zpracovávaného souboru by mělo být možné určit z příkazové řádky při spouštění programu. Připomínáme, že pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed. Pokud má soubor sudý počet prvků, obvykle se za medián označuje aritmetický průměr dvou "prostředních" hodnot.

Příklad použití:

./median vstup.txt (OS Linux)

median.exe vstup.txt (OS Windows)

Příklad vstupního souboru:

-8   8   7  -6   5
 5   2   2   3   1
 4   0   7

Příklad výstupu:

Median souboru je: 3

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.