Fibonacciho čísla

Téma: Rekurzivní funkce

Procvičované učivo: rekurze, funkce, cykly

Napište v jazyku C rekurzivní a nerekurzivní funkci pro výpočet n-tého fibonacciho čísla. Porovnejte rychlosti výpočtu těchto dvou funkcí pro větší n.

Připomínáme, že posloupnost fibonacciho čísel je definována rekurzivně:

Fib(0) = 0

Fib(1) = 1

Fib(n) = Fib(n-1) + Fib(n-2) pro n > 1

Příklad výstupu:

Fib(8)  = 21
Fib(24) = 46368
Fib(35) = 9.22747E+006

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h

Alternativy úlohy: výpočet faktoriálu


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.