Maximum dvojrozměrného pole

Téma: Statická vícerozměrná pole

Procvičované učivo: statická vícerozměrná pole, funkce, cykly

Napište v jazyku C funkci int maximum(int prvky[][4], int radku), která vrátí hodnotu největšího čísla uloženého ve dvourozměrném poli prvky. První rozměr pole prvky lze určit pomocí parametru radku, druhý je pevně dán konstantou 4.

Příklad výstupu:

Vypis pole:
 10   2  15  -2
-52  41   0  12
 15   3   1  -8

Maximum je: 41

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h

Alternativy úlohy: suma, průměr, minimum hodnot dvourozměrného pole


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.