Součet zlomků

Téma: Strukturované datové typy

Procvičované učivo: strukturované datové typy, funkce

Vytvořte v jazyku C strukturovaný datový typ zlomek se členy citatel a jmenovatel. Dále napište funkci zlomek soucet(zlomek a, zlomek b), která vypočítá a vrátí součet předaných zlomků v základním tvaru. Vykrácení výsledného zlomku do základního tvaru docílíte vydělením čitatele i jmenovatele jejich největším společným dělitelem, který můžete určit například použitím Euklidova algoritmu.

Příklad výstupu:

Soucet zlomku 2/3 a -1/6 je: 1/2

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h

Alternativy úlohy: výpočet rozdílu, součinu nebo podílu dvojice zlomků


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.