Studenti

Téma: Strukturované datové typy

Procvičované učivo: strukturované datové typy, funkce, větvení

Vytvořte v jazyku C strukturovaný datový typ datum se členy den, mesic a rok. Poté vytvořte strukturovaný typ student se členy jmeno, prijmeni a narozen. Pro reprezentaci jednotlivých členů struktur zvolte vhodné datové typy.

Dále napište funkci int porovnej_vek(student s1, student s2), která porovná věk (resp. datum narození) daných studentů a vrátí hodnotu -1 v případě, že první student je starší, 1 v případě, že druhý student je starší a 0 v případě shodného data narození u obou studentů. Podle návratové hodnoty funce porovnej_vek pak ve funkci main vypište vhodný text na obrazovku.

Příklad výstupu:

Pepa Stary je starsi nez Adam Novak.

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.