Akumulátor

Téma: Ukazatele na funkce

Procvičované učivo: ukazatele na funkce, funkce, pole, cykly, větvení

Napište v jazyku C funkci double akumulator(double (*fce)(double, double), double cisla[], int pocet), která zpracuje pomocí předané funkce fce hodnoty z pole cisla, jehož velikost je dána parametrem pocet. Vytvořenou funkci otestujte ve funkci main; použitými akumulačními funkcemi mohou být například funkce pro součet nebo součin dvou reálných čísel, které je ovšem pro testování potřeba dodefinovat.

Příklad použití:

int main(){
   double p[10];
   int i;

   for (i=0; i<10; i++)
      p[i] = i+1;

   printf("Suma je: %g\n", akumulator(soucet,p,10));
   printf("Produkt je: %g\n", akumulator(soucin,p,10));

   return 0;
}

Příklad výstupu:

Suma je: 55
Produkt je: 3.6288e+006

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.