Mapování funkce

Téma: Ukazatele na funkce

Procvičované učivo: ukazatele na funkce, dynamická alokace paměti, funkce, pole

Napište v jazyku C funkci double *map(double (*fce)(double), double *vstup, int delka), která na hodnoty pole vstup (definiční obor) aplikuje funkci fce a vrátí pole výsledných hodnot. Velikost definičního oboru je specifikována parametrem delka.

Příklad použití:

double na2(double x){
	return x*x;
}

double na3(double x){
  return x*x*x;
}

int main(){
  ...
  pole_vysledku_na2 = map(na2, vstup,5)
  ...
  pole_vysledku_na3 = map(na3, vstup,5)
  ...
}

Příklad výstupu:

Vstupni pole:  1, 2, 3, 4,  5
Druhe mocniny: 1, 4, 9, 16, 25
Treti mocniny: 1, 8, 27, 64, 125

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h, math.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.