Hledání podřetězce zprava

Téma: Ukazatele

Procvičované učivo: ukazatel, práce s textem, funkce, cykly

Napište v jazyku C funkci char *strrstr(const char *text, const char *hledany), která v daném textovém řetězci text vyhledá první výskyt zadaného podřetězce hledany zprava. Funkce vrací ukazatel na první znak nalezeného podřetězce nebo konstantu NULL, pokud podřetězec hledany nebyl nalezen. Vytvořenou funkci otestujte ve funkci main.

Příklad výstupu:

Text: "Ahoj svete!"
Hledame: "svet"
Vraceny ukazatel: "svete!"

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.