Výpočet progresivní daně

Téma: Větvení programu

Procvičované učivo: větvení if, přiřazení, aritmetické operátory, základní vstup a výstup

Napište v jazyku C program, který po zadání mzdy vypočítá a na obrazovku vypíše výši odpovídající daně.

Pro účel této úlohy uvažujme progresivní zdanění ve výši 10 % pro příjem do 10000, 20 % pro příjem od 10000 do 20000 a 30 % pro příjem nad 20000. Například, pokud máme hrubou mzdu 24000, bude se prvních 10000 danit 10 % (tj. daň z této části mzdy je 1000), dalších 10000 se daní 20 % (daň z této části je 2000) a zbývající 4000 se daní 30 % (daň je 1200). Celkovou výši daně pak vypočítáme jako součet jednotlivých "částečných" daní (tj. celková daň 4200).

Příklad výstupu:

Zadejte mzdu: 12000
Odpovidajici dan je: 1400
Zadejte mzdu: 33353
Odpovidajici dan je: 7005.9

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.