Hello World

Téma: Základy jazyka C

Procvičované učivo: seznámení se s vývojovým prostředím, základní výstup na obrazovku

Napište v jazyku C program, který vypíše na obrazovku text "Hello, world!".

Příklad použití:

./hello (OS Linux)

hello.exe (OS Windows)

Příklad výstupu:

Hello, world!

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.