Osmičkový a šestnáctkový výstup

Téma: Základy jazyka C

Procvičované učivo: základní vstup a výstup

Napište v jazyku C program, který načte číslo v desítkové soustavě a vypíše ho na obrazovku v osmičkové a šestnáctkové soustavě.

Příklad výstupu:

Zadejte cislo: 12
Cislo 12 odpovida cislu 14 v osmickove soustave
a cislu C v sestnactkove soustave.

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.