Práce s proměnnými

Téma: Základy jazyka C

Procvičované učivo: proměnné, konstanty, výpis na obrazovku

Vytvořte v jazyku C program, v němž budou definovány a inicializovány proměnné různých datových typů. Hodnoty proměnných pak vypište na obrazovku.

Příklad výstupu:

Hodnota promenne cislo je: 3
Hodnota promenne des_cislo je: 3.45
Hodnota promenne muj_znak je: +
Hodnota promenne male_cislo je: 1.2e-10

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.