Objemy a povrchy

Téma: Celková koncepce programu

Procvičované učivo: celková koncepce programu, parametry funkce main, funkce, větvení

Napište v jazyku C program pro výpočet objemu a povrchu válce, pravidelného trojbokého, čtyřbokého a šestibokého hranolu. Parametry výpočtu by mělo být možné předávat programu při spuštění z příkazové řádky. Zdrojový kód programu by měl být rozdělen do 2 modulů. Modul hlavní funkce (soubor main.c) bude zajišťovat zpracování a případně načtení chybějící parametrů výpočtu, budou z něj volány funkce zajišťující vlastní výpočet a vypisovány vypočítané hodnoty na obrazovku. Druhý modul (soubory vypocet.h a vypocet.c) pak bude zajišťovat veškeré požadované výpočty. Při řešení úlohy dbejte všech zásad zmíněných na přednášce.

Příklad použití:

objemy_a_povrchy.exe 0 1.2 2.4 (OS Windows)

./objemy_a_povrchy 0 1.2 2.4 (OS Linux)

Příklad výstupu:

Valec s vyskou 1.2 a polomerem podstavy 2.4
ma povrch 54.2592 a objem 21.7037.

Příklad použití:

objemy_a_povrchy.exe 3 2.3 4.5 (OS Windows)

./objemy_a_povrchy 3 2.3 4.5 (OS Linux)

Pravidelny 3-boky hranol s vyskou 2.3 a delkou podstavne hrany 4.5
ma povrch 48.587 a objem 20.1676.

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h, math.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.