Jednorozměrná pole

Doplňující informace

Pole je homogenní (všechny prvky mají stejný typ) datová struktura s přímým přístupem k jednotlivým prvkům.

Deklarace pole

Bez inicializace (obecně):

typ_pole identifikátor[velikost_pole];

kde typ_pole je datový typ prvků v poli a velikost_pole kladná celočíselná konstanta udávající maximální počet prvků v poli.

Příklad:

int moje_cisla[10]; /* pole 10 čísel typu int */

S inicializací (obecně):

typ indentifikátor[velikost] = {prvek_1, ..., prvek_N};

kde navíc prvek_1prvek_N udávají inicializační hodnoty prvních N prvků pole (N je menší nebo rovno velikost). Pokud chceme vytvořit pole přesně pro inicializací daný počet hodnot, nemusí být velikost uvedena.

Příklady:

int cisla[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int cisla[] = {1, 2, 3, 4, 5};
char str[] = "Ahoj svete"; /* textový řetězec je pole znaků */

Přístup k prvkům

K jednotlivým prvkům pole přistupujeme pomocí operátoru indexu [ ] uvedeným za identifikátorem pole. Uvnitř závorek operátoru je pak potřeba uvést celé číslo odpovídající indexu prvku v poli. V jazyku C je pole indexováno od 0, tj. první prvek pole má index 0.

Příklad:

int i;
int pole[10];
for (i = 0; i < 10; i++){
   pole[i] = i+1;
}
for (i = 0; i < 10; i++){
   printf("%i, ", pole[i]);
}

Textové řetězce

Textové řetězce jsou v jazyku C reprezentovány jednorozměrnými poli znaků ukončenými znakem s nulovou hodnotou '\0'. Z tohoto důvodu musí být velikost pole rovna délce odpovídajícího řetězce zvětšné o 1. Standardní funkce pro práci s textovými řetězci jsou k dispozici v knihovně string.h.


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.