Obrácení pole

Téma: Jednorozměrná pole

Procvičované učivo: jednorozměrná pole, cykly, operátory porovnání, přiřazení, základní výstup

V programu deklarujte jednorozměrné pole, naplněte ho čísly a vypište hodnoty čísel v tomto poli na obrazovku. Poté obraťte pořadí čísel v tomto poli (tj. první bude původně poslední číslo, druhé původně předposlední atd.) a hodnoty ve změněném poli vypište na obrazovku.

Není dovoleno použití druhého pole, ani znovunaplnění pole hodnotami v opačném pořadí. Část zdrojového kódu, která zaměňuje pořadí prvků v poli, musí být zcela nezávislá na tom, jakými hodnotami bylo pole původně naplněno.

Příklad výstupu:

Puvodni hodnoty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nove hodnoty:    7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.