Celá část

Téma: Operátory

Procvičované učivo: operátor přiřazení, přetypování, základní vstup a výstup

Napište v jazyku C program, který načte desetinné číslo, vypočítá celou část tohoto čísla a vypíše ji na obrazovku.

Příklad výstupu:

Zadejte cislo: 8.024
Cela cast cisla 8.024 je 8.

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.