Obsah obdélníku

Téma: Operátory

Procvičované učivo: operátor přiřazení, aritmetické operátory, základní vstup a výstup

Napište v jazyku C program, který výpočítá obsah obdélníka a vypíše jej na obrazovku. Vstupem programu jsou velikosti stran obdélníku.

Příklad výstupu:

Zadejte stranu a: 8
Zadejte stranu b: 5
Obsah obdelniku je: 40

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.