Sestrojitelnost trojúhelníku

Téma: Operátory

Procvičované učivo: podmínkový operátor, logické operátory, operátory porovnání, základní vstup a výstup

Napište v jazyku C program, který ověří, jestli lze sestrojit trojúhleník se zadanými velikostmi stran. Vstupem programu jsou velikosti stran trojúhelníku.

Příklad výstupu:

Zadejte stranu a: 8
Zadejte stranu b: 5
Zadejte stranu c: 20
Trojuhelnik nelze sestrojit.

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.