Zaokrouhlení

Téma: Operátory

Procvičované učivo: aritmetické operátory, operátor přiřazení, přetypování, podmínkový operátor, základní vstup a výstup

Napište v jazyku C program, který načte desetinné číslo a požadovanou "přesnost" a vypíše na obrazovku toto číslo zaokrouhlené s danou přesností.

Příklad výstupu:

Zadejte cislo: 8.027
Zadejte presnost: 0.01
Cislo po zaokrouhleni je: 8.03

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.