Databáze osob

Téma: Práce s binárními soubory

Procvičované učivo: práce s binárními soubory, porozumění cizímu programu, funkce s proměnným počtem parametrů, cykly, větvení

Prostudujte si zdrojový kód v připraveném souboru a dopište funkci int vyhledej(char* soubor, char *kriteria, ...). Tato funkce by měla vyhledat v binární databázi soubor všechny osoby odpovídající daným vlastnostem a vypsat je pomocí funkce void vypis(osoba o) na obrazovku. Vlastnosti osob, které budou při vyhledávání zkoumány, určují jednotlivé znaky řetězce kriteria (znak "j" pro jméno osoby, "p" pro příjmení, "n" pro datum narození, "d" pro den narození, "m" pro měsíc narození, "r" pro rok narození, "P" pro pohlaví a "s" pro stav), za kterým pak následují vyhledávané hodnoty těchto vlastností.

Příklad použití:

vyhledej("databaze.dat", "jps", "Anna", "Novotna", VDOVEC);

Vypíše všechny vdovy se jménem Anna, přijmením Novotna ze souboru "databaze.dat".

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h, string.h, time.h, stdarg.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.