Jednotkové vektory

Téma: Práce s binárními soubory

Procvičované učivo: práce s binárními soubory, porozumění cizímu programu, funkce, cykly, větvení

Prostudujte si zdrojový kód v připraveném souboru a dopište funkci int uprav_data(char *nazev). Tato funkce by měla číst vektory - trojice čísel (používejte definovanou konstantu DIMENZE) typu double z binárního souboru nazev. Pro každý přečtený vektor funkce vypočítá jemu odpovídající vektor o jednotkové velikosti (směr a orientace vektoru zůstanou zachovány) a upraveným vektorem přepíše stará data v souboru. Funkce poté pokračuje čtením dalšího vektoru, dokud není celý obsah datového souboru zpracován.

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h, time.h, math.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.