Celočíselné dělení

Téma: Předání parametru odkazem

Procvičované učivo: předání parametru odkazem, ukazatele, funkce, cykly, aritmetické operátory

Napište v jazyku C funkci int deleni(int a, int b, int *r), která podělí číslo a číslem b a vrátí podíl těchto čísel. Pomocí parametru r se z funkce vrací také zbytek po provedeném celočíselném dělení. Ve funkci deleni není dovoleno použít operátory / a %. Funkci otestujte a výsledky výpočtů vypište ve funkci main na obrazovku.

Příklad výstupu:

13 : 4 = 3 (zbytek 1)

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.