Transformace textu

Téma: Předání parametru odkazem

Procvičované učivo: předání parametru odkazem, dynamická alokace paměti, práce s textovými řetězci, funkce

Napište v jazyku C funkci int set(char* in, char** out), která podle textového řetězce in vytvoří řetězec, který naváže na ukazatel out. Vytváření výstupního textu probíhá tak, že malé písmeno je při kopírování nahrazeno odpovídajícím velkým písmenem a naopak. Jiné znaky se zkopírují bez změny. Funkce vrací počet pozměněných znaků.

Příklad výstupu:

Puvodni text: "Ahoj svete 23."
Zmeneny text: "aHOJ SVETE 23."

Povolené knihovny: stdio.h, stdlib.h


Creative Commons License Sbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.