1. Základy jazyka C
 2. Operátory
 3. Větvení programu
 4. Cykly
 5. Jednorozměrná pole
 6. Funkce
 7. Strukturované datové typy
 8. Ukazatele
 9. Dynamická práce s pamětí
 10. Předání parametru odkazem
 11. Procvičení učiva I
 12. Rekurzivní funkce
 13. Statická vícerozměrná pole
 14. Dynamická vícerozměrná pole
 15. Ukazatele na funkce
 16. Funkce s proměnným počtem parametrů
 17. Práce s preprocesorem
 18. Celková koncepce programu
 19. Práce s textovými soubory
 20. Práce s binárními soubory
 21. Bitové operátory a bitová pole
 22. Procvičení učiva II

Další zdroje

 1. Sbírka úloh z jazyka C (formát PDF)
 2. Pavel Herout: Učebnice jazyka C. Kopp, 2007, ISBN 80-7232-220-6.
 3. Pavel Herout: Učebnice jazyka C, 2. díl. Kopp, 2006, ISBN 80-7232-221-4.
 4. Reek Kenneth: Pointers on C. Addison Wesley, 1997, ISBN: 978-0673999863.
 5. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Programovací jazyk C. Computer Press, 2008, ISBN 80-251-0897-X.
 6. Robert Sedgewick: Algorithms in C. Addison-Wesley Professional, 2001, ISBN: 978-0201756081.
 7. Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman: Problem Solving and Program Design in C. Addison Wesley, 2006, ISBN: 978-0321409911.
 8. Eric S. Roberts: Programming Abstractions in C. Addison Wesley, 1997, ISBN: 978-0201545418.
 9. Eric S. Roberts: The Art and Science of C. Addison Wesley, 1994, ISBN:978-0201543223.

Creative Commons LicenseSbírka úloh z jazyka C. © Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
Projekt byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ 2061/2009/G1.